Pritisak na radnike sve je veći. Najavljuju se novi pravilnici o organizaciji i svaki od njih donosi ukidanje radnih mjesta. Država nam, vidljivo je, ima sve manje novca, sve manje je i tereta i putnika. Naš …

List Vijesti br:20.pdf