image001

Poštovane
kolegice i kolege,

Obavještavamo Vas da je sklopljen ugovor sa AGRAM LIFE
osiguranjem, te je članovima Sindikata

omogućeno ugovaranje polica dobrovoljnog zdravstvenog
osiguranja uz dodatni popust od 10% u prvoj godini osiguranja.

Iskoristite
ponudu AGRAM LIFE osiguranja i uz posebne pogodnosti ugovorite policu
dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

U
suvremeno opremljenim Poliklinikama SUNCE očekuje Vas individualan pristup i
kontinuirana briga o zdravlju, bez listi čekanja uz vrhunske medicinske
stručnjake.

Zašto SUNCE dobrovoljni zdravstveni program?

J Najveći privatni osigurateljni zdravstveni sustav u
RH

J Suvremeno opremljene Poliklinike Sunce

J Vrhunski medicinski stručnjaci

J Individualan pristup i kontinuirana briga o zdravlju

J Bez listi čekanja i gužvi u čekaonicama

J Dogovaranje termina pregleda po željama korisnika

J Posebne pogodnosti za višegodišnje osiguranike

image005

 

Odaberite redovitu kontrolu Vašeg zdravlja uz viši
standard usluge. Iz Classic zdravstvenog programa ugovorite jednu od
sljedećih polica: Lm, L, XL, XXL.

I. Osnovno osigurateljno
pokriće:

§ opsežan i detaljan sistematski pregled

§ kreiranje individualnog sistematskog
pregleda

§ izdavanje mišljenja o zdravlju i razgovor s
ovlaštenim liječnikom.

II. Prošireni opseg pokrića:

sudjelovanje osiguranika u
trošku indiciranih pregleda i pretraga po obavljenom sistematskom pregledu,
ovisno o tipu police.

III.
Posebna
obveza AGRAM LIFE osiguranja
:

sudjelovanje AGRAM LIFE
osiguranja u trošku medicinskih usluga u Poliklinikama SUNCE izvan osnovnog i
proširenog osigurateljnog pokrića, ovisno o godinama neprekidnog trajanja
ugovora o osiguranju.

Tip
police &

premija

OSNOVNO
OSIGURATELJNO
POKRIĆE

PROŠIRENI
OPSEG
POKRIĆA

POSEBNA OBVEZA
AGRAM LIFE u godini trajanja
osiguranja

I

II

III

IV +

Lm
1.400 kn

þ

40%

10%

20%

30%

40%

L
1.800 kn

þ

20%

XL
2.600 kn

þ

10%

XXL
3.200 kn

þ

0%

Sistematski pregled u sklopu CLASSIC zdravstvenog programa
uključuje:


1.
klinički pregled
ovlaštenog liječnika uz EKG


2.
procjena
kardiovaskularnog rizika, procjena glomerularne filtracije (GFR) i izračun
index-a tjelesne mase (BMI)


3.
pregled pluća –
spirometrija, RTG srca i pluća (na indikaciju)


4.
UZV abdomena (jetre,
žučnog mjehura i vodova, gušterače, slezene, bubrega)


5.
UZV štitnjače i TSH


6.
laboratorijske
pretrage: KKS, glukoza, ureja, kreatinin, bilirubin, urati, hsCRP, ukupni
kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliceridi, AST, ALT, GGT, ALP,
test na okultno krvarenje (3x) i kompletna pretraga urina

Dodatno za žene:


7.
pregled dojki – UZV ili mamografija
ovisno o dobi


8.
ginekološki pregled, PAPA test i
ginekološki UZV, stupanj čistoće

Dodatno za muškarce:


9.
UZV prostate i PSA


10.
UZV krvnih žila vrata.

Mogućnost kreiranja individualnog sistematskog pregleda – stavke sistematskog pregleda 5, 7, 8, 9 i 10
moguće je zamijeniti sa sljedećim pregledima:

® antitijela štitnjače, ® hormoni štitnjače, ®
tumorski biljezi, ® testiranje na HIV, ® status željeza, ® ispitivanje vida.

 image007

Exclusive zdravstveni program nudi idealan
spoj vrhunske brige o Vašem zdravlju uz individualiziran pristup liječnika i
kontinuirano praćenje.

Exclusive zdravstveni program uključuje
dvije police osiguranja zdravlja: S
ILVER i GOLD.

OSIGURATELJNO POKRIĆE:

Uvodni pregled:

2 anamneza (skup svih podataka o općem zdravstvenom
stanju osiguranika)

2 status zdravstvenog stanja osiguranika.

Temeljno pokriće:

2 individualiziran pristup i cjelogodišnji nadzor
zdravstvenog stanja koji uključuje:

J osobnog savjetnika (liječnika) za zdravlje

J korištenje zdravstvenih usluga liječnika
specijalista, specijalističkih pregleda i medicinskih pretraga Poliklinike
SUNCE, a na indikaciju ovlaštenog liječnika, do osigurane svote u jednoj
osigurateljnoj godini

J ugovaranje termina u roku od 24 sata,
odnosno u iznimnim slučajevima odmah.

Na indikaciju ovlaštenog liječnika
nudimo pogodnost korištenja sljedećih medicinskih usluga:

3 MSCT calcium score

3 MR cijelog tijela

3 izrada programa fizikalne terapije i vježbi

3 izrada dijetnog plana prema koeficijentu tjelesne
mase i pripadajuće kontrole efikasnosti

3 savjeti za zdrav život, prema rizičnim faktorima.

Po isteku osigurateljne
godine:

J Liječnička svjedodžba o stanju Vašeg zdravlja

J Završni intervju s ovlaštenim liječnikom i
tumačenjem rezultata obavljenih pregleda tijekom osigurateljne godine.

Tekstualni okvir: S I L V E R GODIŠNJA PREMIJA 5.000 kn Osigurana svota 15.000 kn

Ovisno o tipu police SUNCE Exclusive
zdravstvenog programa osiguranik stječe pravo na korištenje usluga
Poliklinike SUNCE [uz indikaciju ovlaštenog liječnika] do osigurane svote u
jednoj osigurateljnoj godini.

I na kraju, za sve osiguranike CLASSIC i
EXCLUSIVE SUNCE zdravstvenog programa, nudi se jedinstveni sustava BONUSA, i
to:

J za pristupnu dob osiguranika

J za jednokratno plaćanje godišnje premije [u
trećoj, četvrtoj i petoj godini ugovora o osiguranju]

J za nekorištenje prava po polici

J za jednokratno plaćanje višegodišnje premije.

Mogućnosti plaćanja premije osiguranja

Obročno
putem obustave na plaću, kartica ili jednokratno gotovinom

Procedura ugovaranja police

Za
realizaciju Vaših pogodnosti prigodom ugovaranja polica u AGRAM LIFE osiguranju
javite se

Vašem
savjetniku za osiguranje:

Dubravko
Bedeković
,

tel.
01 6292 739,

mob.
099 2630 136,

e-mail:
dubravko.bedekovic@agramlife.hr

Tekstualni okvir: Poliklinike SUNCE: ZAGREB, Trnjanska cesta 108, 01 3046 666, SLAVONSKI BROD, Petra Svačića 1a, 035 415 200, SPLIT Varaždinska 54, 021 453 810, VARAŽDIN, Zagrebačka 51, 054 500 555, OSIJEK, Vukovarska cesta 31, 031 494 555, ZADAR, Obala kneza Branimira 5, 023 301 450, RIJEKA, Riva 8, 051 205 400