Od 13. do 15. svibnja 2015 u Cavtatu se održavala međunarodna konferencija mladih na kojoj su učestvovali i predstavnici Sindikata željezničara Hrvatske, a kojom je obilježen početak projekta pod nazivom Jačanje integracije mlađih radnika u europskim industrijama metala, transporta, prehrambenih proizvoda, uslužnih djelatnosti, građevinarstva i obrade drva” (kao dio Socijalne agende EU-a).

Projekt potpisuju Europska federacija radnika u graditeljstvu i drvnoj industriji (EFBWW), Europska federacija sindikata prehrambene industrije, poljoprivrede i turizma (EFFAT), Europski sindikat javnih službi (EPSU), Europska federacija transportnih radnika (ETF), Europska federacija sindikata IndustriAll i Međunarodna mreža sindikata UniEuropa uz financijsku pomoć Europske komisije.
Cilj projekta je pomoći nacionalnim sindikatima u njihovim nastojanjima da lakše privuku mlađe
radnike, integriraju ih u svoje organizacije te ih uključe u interne procese odlučivanja.

Integracija i uključivanje mlađih radnika unutar europskog tržišta rada dobiva sve više pozornosti europskih političara i sindikata. Vrlo složena pravna situacija na razini EU-a i u državama članicama u kojima s jedne strane imamo različite europske direktive, nacionalne zakone, kolektivne ugovore i pravila koja reguliraju tržište rada mladih, a s druge strane visoku stopu nezaposlenosti i nesigurnost posla za mlađe radnike, dodatno otežava sindikatima obranu interesa mlađih radnika i njihovu integraciju u svoje strukture.
Osim toga, iz različitih razloga, mlađi radnici često se nerado uključuju u sindikalne strukture, a ponekad nisu ni svjesni podrške koju mogu dobiti od ove organizacije.

Oko 150 mladih radnika iz raznih sektora i država predstavili su i razmijenili najbolje metode i inovativne pristupe kojima se mlade radnike može potaknuti na sudjelovanje i uključivanje u rad, a pripremljeni su i prijedlozi politike za sindikate na nacionalnoj razini. Sudionici su osim toga imali mogućnost podijeliti svoje brige u vezi s preprekama s kojima se susreću kod integracije u postojeće organizacije i kod privlačenja novih lica, a uz to su raspravljali o mogućim rješenjima.

Svi podaci prikupljeni tijekom različitih rasprava na konferenciji uključit će se u Best Practice Priručnik za integraciju mladih radnika u sindikate koji će se u kasnijoj fazi biti dostupan sindikatima na nacionalnoj razini.

Europska konfederacija sindikata ETUC i šest europskih globalnih sindikalnih federacija koji surađuju u kampanji Back2ourFuture udruženim snagama pozivali su Europsku komisiju da pokaže istinsku predanost u rješavanju krize zapošljavanja mladih u Europi.
Iako potpisnice pisma pozdravljaju predanost predsjednika Komisije Junckera izrečenu u više navrata, oni također nestrpljivo očekuju vidjeti riječi provedene u učinkovite djela.

Otvoreno pismo predsjedniku Europske komisije (Engl)
Otvoreno pismo predsjedniku Europske komisije (prijevod)