btyDana 29. 09. 2017. završeni su pregovori vođeni o Prilogu 3., Prilogu 7. i člancima 44., 152. i 161. Kolektivnog ugovora HŽ infrastrukture, a da nije postignut dogovor između pregovaračkog odbora poslodavca i pregovaračkog odbora sindikata.

Obzirom da nije došlo do potpisivanja 4. Aneksa Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture Prilozi i članci Kolektivnog ugovora, koji su bili predmet pregovora, ostaju u primjeni kao i dosada.

Pristupi li poslodavac bilo kakvoj jednostranoj izmjeni navedenih akata, Sindikat željezničara Hrvatske  poduzet će sve zakonom dopuštene aktivnosti u svrhu zaštite  prava radnika HŽ Infrastrukture, a što uključuje i održavanje štrajka.