GRV HŽCŽupanijski sud u Zagrebu donio je 30. 01. 2018. prvostupanjsku presudu kojom odbija tužbeni zahtjev „skupine radnika“ HŽ Carga koja je tražila raspuštanje Glavnog radničkog vijeća izabranog u izborima koje su pokrenuli Sindikat željezničara Hrvatske i Sindikat hrvatskih željezničara.

Sud je utvrdio da prilikom organiziranja Glavnog radničkog vijeća HŽ Cargo d.o.o. nije došlo do teške povrede obveza iz odredbe čl. 142. st. 3. ZR, na koju ukazuje skupina radnika koja smatra je da  pri predlaganju članova radničkog vijeća nije vođeno računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih organizacijskih jedinica i skupina radnika, između ostalog i prema poslovima na kojima rade.

Činjenicu da u radničkom vijeću nisu zastupljena zanimanja, poput strojovođe, pomoćnika strojovođe i slično, ne može se stavljati na teret Sindikatu željezničara Hrvatske ni Sindikatu hrvatskih željezničara nego Sindikatu strojovođa.

Sud je utvrdio da su Sindikat željezničara Hrvatske i Sindikat hrvatskih željezničara omogućili svim radnicima, pa tako i strojovođama I, II i pomoćnicima strojovođa da sudjeluju na izborima za radnička vijeće te da dostave svoje kandidacijske liste, a što su isti propustili učiniti, već je Sindikat strojovođa Hrvatske, čije članstvo čine isključivo strojovođe, pokrenuo svoje „paralelne“ izbore za radničko vijeće, a koji su poništeni pravomoćnim sudskim presudama.

Predlaganje liste kandidata pravo je radnika, a ne njihova obveza (čl. 145. st. 1. ZR). Sindikat željezničara Hrvatske i Sindikat hrvatskih željezničara po prirodi stvari nemaju u svom članstvu strojovođe i pomoćnike strojovođa te stoga nisu prilikom sastavljanja kandidacijskih lista na iste uvrstili članove drugog sindikata, u konkretnom slučaju Sindikata strojovođa Hrvatske, ali su zato pozvani Sindikat strojovođa Hrvatske, kao i svi drugi radnici HŽ Cargo d.o.o.,  da sudjeluju u izborima koje su pokrenuli. Predlagatelji (sindikati) koji su predložili liste kandidata vodili su računa, u dosegu svojih mogućnosti da predlože kandidate po zakonom propisanim kriterijima, u okviru svog članstva.

Sud je također utvrdio da  su članovi SKUPINE RADNIKA koja je pokrenula tužbu sudjelovali u održanim skupovima koje je sazvao SŽH i SHŽ, ali da SKUPINA, iako je mogla, nije isticala listu kandidata na  izborima za radničko vijeće provedenima 12. travnja 2015. do 8. svibnja 2015. kao što to nije učinio ni Sindikat strojovođa, iako je mogao.

Ostaje vidjeti hoće li biti uložena žalba Vrhovnom sudu RH ili će SKUPINA prihvatiti pravorijek i platiti Glavnom radničkom vijeću troškove u iznosu od 31.250,00 kn.