U postupku je izrada Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, tzv. beneficiranog radnog staža te je na tu temu održan sastanak radne skupine 22. 05. 2018. godine pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Ministar je tom prilikom  podijelio informaciju o cilju ministarstva da cijeli paket izmjena mirovinskih zakona stupi na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Prije donošenja, prijedlozi zakona će ići u dva čitanja te će biti održana javna rasprava sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana.

Također, govoreći o Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani radni staž),  podijelio je informaciju da je ovim zakonom trenutno obuhvaćeno 95 radnih mjesta te 11 zanimanja, odnosno oko 25 000 osiguranika.

Prijedlog izmjena, kada se govori o području željezničkog prometa, je slijedeći :

 

Iz gornjih tablica vidljivo je da se predlaže isključivo smanjivanje prava. Prema informacijama, prijedlog izmjena i dopuna predlaže se temeljem stručnog elaborata kojeg je izradio Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a uzeti su obzir analiza radnih mjesta, neposredni uvid na radnim mjestima, analiza bolovanja, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te invalidskih mirovina.

Kako na prvom sastanku nisu bili prisutni svi zainteresirani predloženo je da se organiziraju pojedinačni radni sastanci na kojima su mogućnost sudjelovanja dobili i predstavnici sindikata.

Prvi pojedinačni radni sastanak za područje željeznice održan je 30. 05. 2018. godine u prostorijama Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Sastanak je vodila pomoćnica ministra g. Melita Čičak uz prisustvo predstavnika Mirovinskog osiguranja, Zavoda za zaštitu na radu, Hrvatske udruge poslodavaca, Ministarstva mora prometa i infrastrukture te predstavnika Sindikata željezničara Hrvatske, Sindikata Hrvatskih željezničara i Sindikata prometnika vlakova Hrvatske.

Predstavnici sindikata izrazili su tom prilikom neslaganje s pojedinim prijedlozima iz nacrta te naveli niz nepravilnosti i primjera gdje se zakidaju radnici kod primjene sadašnjeg zakona o beneficiranom radnom stažu.
Posebno je naglašeno da se na tim radnim mjestima nisu bitno promijenili ni uvjeti rada, a niti opisi poslova u odnosu na godine kada je ostvareno pravo na beneficirani radni staž.

Također je istaknut problem česte promjena naziva radnih mjesta i opisa poslova prilikom čega su pojedina radna mjesta izgubila pravo na beneficirani radni staž. a druga nisu ostvarila to pravo.

Zaključak prvog pojedinačnog sastanaka je da je otvoreno puno pitanja koja je potrebno raspraviti i analizirati te da će se u idućem periodu održati sastanak predstavnika Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva mora prometa i infrastrukture te predstavnika poslodavaca kako bi se nejasnoće razjasnile.

Nakon tog sastanka planira se održati novi sastanak na koji će biti pozvani i predstavnici sindikata kako bi na kraju dobili što kvalitetniji prijedlog Nacrta zakona.

Sindikat željezničara Hrvatske će u idućem periodu pripremiti sve potrebne materijale i zajedno s kolegama iz ostalih sindikata nastojati rješenje postići za stolom, zadržavajući prije svega stečena prava, kao i popraviti sve nepravilnosti s kojima se danas suočavamo.

O svim aktivnostima vezanim za pravo na beneficirani radni staž članovi će biti na vrijeme informirani.

Zoran Maršić

 

VijestiExtra, SŽH   (PDF)