Okrugli stol pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u organizaciji HGK, HŽ Putničkog prijevoza, Fakulteta prometnih znanosti, Saveza za željeznicu i Zajednice za intermodalni transport i logistiku HGK, održan je 30. studenoga u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu.

Na okruglom stolu raspravljalo se o prednostima uvođenja integriranoga javnog prijevoza putnika (IJPP) na području RH, ulozi jedinica lokalne i regionalne samouprave u organizaciji javnog prijevoza putnika, suradnji željezničkog i autobusnih prijevoznika te smjernicama razvoja IJPP-a.

Bitno je istaknuti zaključke do kojih se došlo kroz raspravu, a koji ujedno definiraju i sve aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se postigao cilj:

  • donošenje zakonodavnih okvira za integrirani javni prijevoz putnika
  • donošenje masterplanova prometnog razvoja na temelju interdisciplinarnih istraživanja
  • dosljedna razvojna prometna politika koja uvažava prednosti IJPP
  • prilagodba infrastrukture
  • jedinstveni sustavi za prodaju, kontrolu karata i informiranje putnika, usklađeni vozni redovi, primjena taktnog voznog reda, jednostavna prijava i kupnja zajedničke karte
  • nositelj IJPP-a je željeznički prijevoz na koji se nadovezuju linije cestovnog prijevoza
  • razvoj IJPP-a vodi boljoj prometnoj dostupnosti i povećava privlačnost usluge javnog prijevoza kroz prometnu povezanost željezničkog i drugih vidova prijevoza
  • prednosti uvođenja IJPP-a za putnike su učestaliji polasci, kraće vrijeme putovanja i brži nastavak putovanja nakon presjedanja u točki integracije, čime se povećava kvaliteta života građana
  • kvalitetnija usluga prijevoza i poticanje korištenja integriranoga javnog prijevoza u cilju povećanja razine sigurnosti u prometu
  • smanjenje zagušenost prometnica i onečišćenje okoliša koje generira prometni sustav

 

Sudionici u panel raspravi bitnim na ovu temu istaknuli su sljedeće:

Državna tajnica za promet dr. sc. Nikolina Brnjac naglasila je važnost cjelovitoga zakonodavnog okvira kojim će se potaknuti razvoj integriranog prijevoza:

– Sukladno Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2030. integrirani prijevoz prepoznat je kao bitan čimbenik u razvoju sustava održive mobilnosti. Vrata integraciji prijevoznika otvorio je novi Zakon o cestovnom prometu koji daje novu ulogu jedinicama lokalne i regionalne samouprave u organiziranju javnog prijevoza. Uz primjenu EU regulative, potrebno je dodatno unaprijediti zakonodavni okvir za uvođenje integriranog prijevoza.

Uvođenjem IJPP-a poboljšava se prometna dostupnost i povećava privlačnost usluge javnog prijevoza kroz bolju prometnu povezanost željezničkog i drugih vidova prijevoza. Prednosti uvođenja IJPP-a za putnike su učestaliji polasci, kraće vrijeme putovanja i brži nastavak putovanja nakon presjedanja u točki integracije, čime se povećava kvaliteta života građana. Uz kvalitetniju uslugu prijevoza i poticanje korištenja integriranoga javnog prijevoza u cilju povećanja razine sigurnosti u prometu, uvođenjem IJPP-a smanjuje se zagušenost prometnica i onečišćenje okoliša koje generira prometni sustav.

– Uspostava funkcionalnog integriranog prijevoza putnika predstavlja znanstveni izazov. Naime, samo kvalitetnim i kvantitativnim metodama istraživanja moguće je uspostaviti takav svrsishodan sustav. Upravo zbog toga Fakultet prometnih znanosti aktivno sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima na tematiku integriranog prijevoza putnika, a u vremenu koje dolazi želimo biti potpora i u uspostavi takvih prometnih sustava širom Republike Hrvatske. – naglasio je dekan Fakulteta prometnih znanosti dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić.

– EU je odavno prepoznala važnost održive mobilnosti i sve više europskih gradova uvodi, modernizira i kontinuirano unaprjeđuje ovaj sustav prijevoza putnika radi svih prednosti koje donosi. Samo dobro razvijen prometni sustav može omogućiti hrvatskim građanima povećanje kvalitete života i rada na određenom području, a gospodarstvu da se razvija i bude konkurentnije. – istaknula je potpredsjednica HGK za gospodarstvo, promet i veze Mirjana Čagalj.

S obzirom da IJPP koristi prednosti svih prijevoznih modova uz korištenje zajedničkih karata, voznih redova i tarifa, uvođenjem i razvojem integriranog javnog prijevoza u RH povećala bi se kvaliteta javnog prijevoza, a time i osigurala kvalitetnija mobilnost građana, o čemu je govorio i predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.

– Nakon uvođenja integriranog prijevoza u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, koji iz godine u godinu rezultira sve većim brojem putnika, HŽ Putnički prijevoz zalaže se za sustavan razvoj integriranog prijevoza u Hrvatskoj. S obzirom na zagušenost prometnica i porast individualnog prijevoza, suradnjom svih dionika možemo razviti održiv i energetski učinkovit prometni sustav, čime bismo uslugu javnog prijevoza učinili privlačnijom. – rekao je Ukić.

U integrirani sustav do sada su bili uključeni samo javni gradski prijevoznici, no kako bi sustav zaživio, potrebno je uključivanje i privatnih autobusnih prijevoznika što je podržao direktor Čazmatrans Prometa Damir Pavlović.

S obzirom da je izrađen Masterplan integriranog prijevoza regije Sjeverna Hrvatska, župan Međimurske županije Matija Posavec izjavio je:

– Uz Koprivničko-križevačku i Varaždinsku županiju, Međimurska županija prepoznala je važnost uspostavljanja integriranog prijevoza. Nakon detaljnog istraživanja izrađen je Masterplan koji definira sve prednosti uvođenja integriranog prijevoza, što će doprinijeti zadržavanju građana u lokalnim sredinama, mobilnosti radnika i daljnjem razvoju gospodarstva.

U europskim zemljama nositelj IJPP-a je željeznički prijevoz na koji se nadovezuju linije cestovnog prijevoza, čime korisnici dobivaju češće linije i kvalitetniju povezanost. Sukladno pozitivnim europskim iskustvima proces uvođenja integriranoga javnog prijevoza putnika je dugotrajan, no nužan radi uspostavljanja kvalitetnoga prometnog sustava, kojim se ostvaruju mnoge prednosti za sve dionike – putnike, prijevoznike, lokalnu i regionalnu samoupravu te gospodarstvo.

Temelj uvođenju IPP mora biti istraživanje koje pokazuje potrebu naših korisnika.  Naši građani rado će koriste javni prijevoz za većinu putovanja ako je isti funkcionalan, učestao, ako su dostupne informacije, ako ima dovoljno polazaka, ako su vozni redovi usklađeni….

Pred svima nama u sektoru prometa zahtjevan je zadatak, ali ne i nemoguć. Suradnjom ćemo uspjeti stvoriti bolje sustave javnog prijevoza i prevesti više građana, a time će gospodarstvo i čitava zajednica uvelike profitirati, istaknuo je Zoran Maršić.