Sveobuhvatnom i detaljnom analizom evidentiranja radnog vremena uočeno je postojanje različitih tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora, odnosno, utvrđeno je da se ne primjenjuje jedinstven način evidencije radnog vremena za sve radnike Društva.

Mjesečni rasporedi rada kolodvorskog i vlakopratnog osoblja propisuju se temeljem proračunski dobivenih turnusa kroz tiskanice PPP-1 i pe-130 i mogu se mijenjati samo uz prethodno i pravovremeno provedeno savjetovanje sa sindikalnim povjerenicima u funkciji radničkog vijeća.

Naputak za evidentiranje radnog vremena (PDF)