Priopćenje reprezentativnih sindikata

Nakon kratkog zastoja u kolektivnim pregovorima postignut je dogovor o Protokolu o načinu rada Pregovaračkog odbora poslodavca i Pregovaračkog odbora sindikata za sklapanje Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o., čime su stečeni preduvjeti za nastavak pregovora. U skladu s dogovorom Pregovarački odbor poslodavca nam je uručio svoj prijedlog Radno pravnog dijela Kolektivnog ugovora.

Prijedlog koji nam je uručen moguće je ocijeniti kao materijal koji ima malo viša prava od minimalnih prava određenih Zakonom o radu. Ukratko, poslodavac predlaže značajno smanjivanje prava radnika.

Nakon analize prijedloga poslodavca Pregovarački odbor sindikata dao je svoj prijedlog radno pravnog dijela Kolektivnog ugovora i zatražio nastavak pregovaranja.
Dana 29. listopada 2019. g. je održan četvrti sastanak pregovaračkih odbora na kojem smo zatražili da nam se dostavi cjelovit prijedlog novog Kolektivnog ugovora kako ga vidi poslodavac, dakle i tarifni dio.

Pregovarački odbor poslodavca se obvezao da će svoj prijedlog novog Kolektivnog ugovora dostaviti 4. studenoga 2019. g. nakon čega ćemo obaviti konzultacije i sindikalno usuglašavanje te nastaviti pregovore.

Kako je na današnjim kolektivnim pregovorima prisustvovao i predsjednik Uprave HŽI iskoristili smo priliku i upoznali smo ga s očekivanjima radnika u smislu povećanja prava i plaća u novom Kolektivnom ugovoru uz naznaku da se prava i plaće radnika nisu povećavale od 2007. godine.

Mi kolektivne pregovore nastavljamo u dobroj vjeri želeći vjerovati da je i poslodavcu cilj imati zadovoljne i motivirane radnike koje ne tretira kao trošak. Vjerujemo da će se kroz socijalni dijalog uz uvažavanje svih činjenica doći do rješenja koje će biti za opće dobro našeg društva.

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
Sindikata infrastrukture HŽ
Sindikat željezničara Hrvatske