Nakon održanih 12. sjednica pregovaračkih odbora Sindikata ( Sindikat strojovođa Hrvatske 2 člana, Sindikat željezničara Hrvatske 1 član) i Poslodavca potpisan je novi Kolektivni ugovor za HŽ Cargo d.o.o.Kolektivni ugovor je potpisan na duljinu važenja od pet godina, a primjena počinje 01. 11. 2019. godine.

Nakon primjene Pravilnika o radu koja traje od svibnja 2019. godine pregovarački odbori su, unatoč teškoj poslovnoj i financijskoj situaciji u Društvu, uspjeli pronaći kompromisna rješenja u cilju očuvanja Društva i materijalnih prava radnika.S obzirom na proces restrukturiranja koji je u tijeku možemo biti djelomično zadovoljni s postignućima u ovom Kolektivnom ugovoru.

Većina prava radnika su zadržana, a uspjelo se povećati sljedeća prava radnika:
• Dodatak na plaću od 400,00 kuna kao nagradu za uspješan rad i doprinos Društvu u skladu s Kolektivnim ugovorom.
• Dnevnica iznosi 170,00 kuna
• Cijene sata rada za pojedina radna mjesta povećavaju se s 1.travnjem 2020. godine.

Došlo je i do određenih smanjenja materijalnih prava radnika:
Za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti do 5 (pet) dana na teret Poslodavca, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini 70% njegove prosječne plaće isplaćene u prethodna 3 (tri) mjeseca kao da je radio.
Smanjene su naknade radnika koji rade na terenu, radnika kojima je udaljenost od rada manja od 30 kilometara, a rade u drugoj državi i za radnike koji rade u pograničnim kolodvorima, („ino dnevnice“), kao i način njihova obračuna.

Ovaj kolektivni ugovor potpisan je u okolnostima vrlo ograničenih financijskih sredstava, a kad se stvore uvjeti, nedostatke ćemo nastojati promijeniti kroz Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, na što imamo pravo.

Kolektivni ugovor HŽ Cargo  30. 10. 2019.  (PDF)