Nakon Europske konfederacije sindikata (ETUC) i Europske federacije radnika u transportu (ETF), jučer  se dopisom predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Andreju Plenkoviću  i ministru rada i mirovinskoga sustava, Josipu Aladroviću obratila i Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC), reagirajući na najave o suspenziji radnih i socijalnih prava u Hrvatskoj za vrijeme pandemije COVID-19.

ITUC u svojemu dopisu izražava nevjericu da Vlada RH jednostrano, bez prethodnih konzultacija sa sindikatima, priprema zakon kojima bi se navodno privremeno derogirale određene odredbe Zakona o radu.

ITUC upozorava Vladu RH kako ovakve predložene mjere predstavljaju jasna kršenja međunarodnih ljudskih i radnih standarda, ugrađenima u međunarodnim ugovorima koje je i Hrvatska preuzela.

ITUC podsjeća Vladu RH na nedavna upozorenja Međunarodne organizacije rada kako se ova kriza izazvana Covid-19 ne bi smjela – niti privremeno! –  koristiti za potkopavanje ljudskih i socijalnih prava, a posebno se to odnosi na sindikalna i radnička prava. Upravo suprotno, ova je kriza brutalni  podsjetnik na važnost zaštite radničkih prava. Ako bi se ova inicijativa provela, time bi se suzbila potražnja i strukturno potkopala hrvatska ekonomija.

Ovakva neodgovorna inicijativa u oštroj je suprotnosti s konstruktivnim mjerama koje poduzimaju mnoge vlade diljem svijeta u bliskoj suradnji sa sindikatima i organizacijama poslodavaca.

ITUC poziva Vladu Republike Hrvatske da hitno odustane od ove inicijative i da stupi u socijalni dijalog u dobroj vjeri kako bi se utvrdile mjere za zaštitu radnih mjesta i plaća kao odgovor na ovu krizu, poštujući pri tome prava radnika i građana.

ITUC je o ovim namjerama Vlade RH obavijestio i Međunarodnu organizaciju rada i njenoga glavnog direktora Guya Rydera.