Zapošljavanje i produživanje ugovora pripravnika

Sindikat željezničara Hrvatske se zajedno sa Sindikatom prometnika vlakova Hrvatske i Sindikatom infrastruture HŽ obratilo Vladi RH i resornom ministarstvu radi utjecaja Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenim Državnim proračunom RH na zapošljavanje u društvu HŽ Infrastruktura.

U sustavu  već duže vrijeme nedostaje određen broj izvršnih radnika koji neposredno sudjeluju u izvršenju željezničkog prometa i radnika održavanja, radna mjesta na kojima je uvjet određena potrebna zdravstvena sposobnost propisana Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

Obzirom da je dio radnika koji su u sustavu izgubilo zdravstvenu sposobnost i ne mogu dalje obavljati svoje dosadašnje poslove, a veliki broj izvršnih radnika uskoro stječe uvjete za mirovinu, pozdravljena je činjenica da je napokon pokrenuto  nužno zapošljavanje mladih koji su nakon zapošljavanja odradili pripravnički staž od četiri i više mjeseci, a dio položio i stručni ispit.

Uz činjenicu da je HŽ Infrastruktura uložila i vrijeme i  značajna materijalna sredstva kako bi te mlade ljude pripremili za samostalan rad, sindikati očekuju da spomenuta Odluka neće dovesti u pitanje nastavak rada i produženje već postojećih ugovora o radu tih radnika koji su u HŽ Infrastrukturi d.o.o. zaposleni prije ove krize (prije 1. travnja 2020.).

Prijevoz radnika na posao i s posla

Tri reprezentativna sindikata koja djeluju u društvu HŽ Infrastruktura obratili su se  i Upravi HŽ Infrastrukture sa zahtjevom za uvođenjem „službenih“ vlakova na većem broju dionica koje su koristili željezničari za dolazak na posao.

Dobar primjer je uvođenje linije Ogulin – Rijeka, uvedene po odluci resornog Ministarstva, čiju opravdanost potvrđuju informacije da 50% ukupnog broja radnika na toj dionici koristi vlak.

Osim olakšavanja svakodnevnog putovanja radnicima, uvođenje vlakova za prijevoz putnika  na više dionica dovelo bi do smanjenja ukupnog troška naknade za prijevoz na posao i s posla.

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

Sindikata infrastrukture HŽ

Sindikat željezničara Hrvatske

 

Dopis Vladi RH  (PDF)

Dopis Upravi HŽ Infrastrukture  (PDF)