Reprezentativni sindikati su tijekom kolektivnih pregovora, a i u ovo vrijeme krize izazvane epidemijom korona virusom, isticali da radnici HŽ Infrastrukture nisu još od 2007. godine dobili nikakva povećanja plaće, usprkos porastu životnih troškova te da su se radnici HŽ Infrastrukture kroz to vrijeme samo odricali dotadašnjih prava iako to u RH nitko drugi nije činio.

Svjesni krize koja je izazvana korona virusom reprezentativni sindikati u HŽ Infrastrukturi su 27. travnja 2020. ponudili Upravi HŽ Infrastrukture kolektivni ugovor u kojem su smanjenja plaće i materijalna prava radnika vezali za dogovor Vlade RH i državnih službenika i namještenika. Ponudili smo zadržavanje postojećih prava, uz uvođenje naknade za postignute rezultate rada od 416 kn/mjesečno i pravične naknade za troškove prijevoza koju smo tijekom kolektivnih pregovora istaknuli u obliku i na način kako je to regulirano za državne službenike i namještenike.

Reprezentativni sindikati zatražili su da prije bilo kakvih ušteda na plaćama radnika Uprava HŽ Infrastrukture ponudi uštede na svim drugim stavkama.

Dana 5. svibnja 2020. primili smo prijedlog poslodavca kojim Uprava HŽ Infrastrukture bez ijednog argumenta, u odnosu na važeće stanje, predlaže:

 • smanjenje zaštite od poslovno uvjetovanih otkaza,
 • brisanje vremenske granice za uvođenje prekida rada kolodvora (službenog mjesta),
 • naknadu za bolovanje na teret poslodavca smanjiti na 70 %,
 • dodatno smanjenje broja dana GO za neka radna mjesta,
 • naknada plaće kad radnik ne radi (bez krivnje radnika) u visini 70 % prosjeka u zadnja tri mjeseca,
 • naknada troškova za prijevoz tek u slučaju da je radnik radio najmanje 10 dana,
 • ukidanje regresa,
 • ukidanje božićnice,
 • ukidanje uskrsnice,
 • ukidanje jubilarne nagrade,
 • ukidanje dara za djecu.

Reprezentativnim sindikatima u HŽ Infrastrukture je prijedlog kolektivnog ugovora Uprave HŽ Infrastrukture od 5. svibnja 2020. neprihvatljiv.

Temeljem dogovora na zadnjem sastanku pregovaračkih odbora tražimo da Pregovarački odbor poslodavca za kolektivne pregovore zakaže hitan nastavak kolektivnih pregovora kako bi čim prije sklopili kolektivni ugovor.

U prilogu je naš dopis.

Očitovanje na prijedlog Uprave  (PDF)