Poštovane kolegice i kolege s područja stradalog u potresima,

HŽ Infrastruktura d.o.o. i reprezentativni sindikati koji djeluju u našem Društvu (SPVH, SIHŽ i SŽH) pokrenuli su zajedničku inicijativu kojoj je cilj barem djelomično pomoći u sanaciji štete koju ste pretrpjeli i to na način da svi radnici HŽ Infrastrukture d.o.o. koji to žele mogu određeni iznos svoje plaće jednokratno uplatiti u korist vaših tekućih računa.

Za potrebe provođenja ove inicijative potrebno je, ukoliko želite da se njeno provođenje odnosi i na Vas, Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima, Mihanovićeva 12, Zagreb, ili sindikalnim povjerenicima reprezentativnih sindikata, dostaviti ispunjene suglasnosti za obradu osobnih podataka (u prilogu).

Nakon što prikupimo vaše suglasnosti, na portalu i oglasnim pločama Društva objavit ćemo vaše podatke koji će sadržavati ime i prezime, OIB, adresu stanovanja i opis štete koja vam je nastala potresom te će svaki radnik HŽ Infrastrukture d.o.o., koji to želi i koji je u mogućnosti, dati suglasnost da se određeni iznos njegove plaće jednokratno uplati u korist Vašeg tekućeg računa.

Ukoliko želite da se ova inicijativa odnosi i na Vas, molimo navedenu suglasnost dostavite najkasnije do 25. 1. 2021.

Suglasnost, GDPR