U Zagrebu, dana  19. srpnja 2022.

 

Radnicima HŽ Infrastrukture – svima

 

Poštovani,

nakon okončanih kolektivnih pregovora koji su trajali od  31. ožujka 2022. do 8. srpnja 2022. kada je usuglašen tekst novog kolektivnog ugovora zajedno sa svim prilozima,  danas je isti i službeno potpisan.

Kolektivni pregovori vođeni su uz uvažavanje jasno istaknutih prioriteta i ograničenja jedne i druge strane što je  rezultiralo postignutim dogovorom u zadanom roku, a sve s ciljem izbjegavanja produžene primjene postojećeg KU. U prilog  postizanju dogovora svakako je išla i činjenica da smo na sastanku sa resornim ministrom dobili konkretne garancije o osiguranju dodatnog iznosa kuna potrebnih za ispunjenje financijskih obaveza prema radnicima  preuzetih novim kolektivnim ugovorom.

Novi KU HŽ Infrastrukture sklopljen je na rok od 3 (tri) godine i primjenjuje se od 1. srpnja 2022. do 30. lipnja 2025. godine. Ovim kolektivnim ugovorom  napravljen je iskorak u poboljšanju i povećanju prava radnika, između kojih ističemo:

  • rast cijena sata rada od 1. srpnja 2022, te dodatno kroz svaku godinu trajanja ovog KU
  • ugradnja terenskog dodatka (paušala) u cijenu sata rada za radnike Sektora za održavanje
  • rast neoporezivih dodataka na maksimalni iznos predviđen Pravilnikom o neoporezivom dijelu
  • kvalitetnije uređene odredbe o radnom vremenu (mjesečna preraspodjela) i jasno propisane odredbe o prekovremenom radu
  • pravednije riješena naknada troškova prijevoza na posao i s posla ( primjena od 1. rujna 2022. zbog potrebnog vremena za prilagodbu novom obračunu naknade troškova prijevoza)

Zaključno, ovaj kolektivni ugovor prije svega zasluga je radnika koji su članovi reprezentativnih sindikata i koji svojim članstvom daju mogućnost predstavnicima radnika da kroz kolektivne pregovore zastupaju interese svih radnika. Što je veći broj sindikalno organiziranih radnika, to je njihova pozicija u pregovorima jača.

Kolektivni ugovor će nakon potpisivanja biti objavljen u službenom vjesniku HŽI , a do tada detalje novog kolektivnog ugovora možete saznati kod sindikalnih povjerenika reprezentativnih sindikata.

 

S poštovanjem,

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

Sindikat infrastrukture HŽ

Sindikat željezničara Hrvatske

Potpisan novi kolektivni ugovor u HŽ Infrastrukturi (PDF)