Novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o.

14.04.2012. | Aktualno | hž infrastruktura

13.04.2012 godine.
Sastanak s koordinatorom tima HŽ Infrastrukture
Današnji sastanak koji je trebao biti prvi u nizu sastanaka kroz koje su predstavnici poslodavaca i sindikata trebali provesti raspravu o prijedlogu novog Pravilnika o organizaciji i sistematizacije bio je sve osim kvalitetne rasprave. Obećanje koje je dao Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture da će omogućiti predstavnicima sindikata da sudjeluju u izradi novog Pravilnika o organizaciji nije a čini se da i neće biti ispunjeno.
Koordinator tima poslodavca Tihomir Španić i član tima g. Čavar prezentirali su nam materijal na kojem je kroz šematski prikaz postavljen prijedlog nove organizacije HŽ Infrastrukture. Sam prijedlog izrađivao je tim od 12 ljudi kojima se danas priključuje još 8 koordinatora s terena. Prijedlog bez detalja, koliko radnih mjesta će biti po segmentima manje odnosno na sva ključna pitanja nismo dobili odgovore. Rok koji su dobili kao tim je ponedjeljak , dakle moraju radit preko vikenda i u srijedu bi poslali gotovi materijal na usuglašavanje sindikatima. A do tada bi mi trebali njima poslati svoje primjedbe ?
Ono što je nama i našim članovima bitno a uspjeli smo saznati odnosi na slijedeće:
Prometni poslovi organizirali bi se na nivou četiri regionalne jedinice i to :
Regionalna jedinica Zagreb – (centar) s granicom do Karlovaca, sa sjeverne strane i do Novske (uključivo) odnosno Pčelića s istočne strane.
Regionalna jedinica Rijeka – (sjever) s granicom na južnom dijelu do Gospića
Regionalan jedinica Split – (jug)
Regionalna jedinica Vinkovci – (istok)
Na čelu regije bili bi voditelji regija s tri šefa jedinica i to :
– Šef jedinice prometa
– Šef jedinice izvršenja prometa (operativa)
– Šef jedinice TPV
Odgovori na pitanja koliko radnih mjesta bi bilo manje zbog ovakvog naćina organizacije nisu bili detaljni odnosno po tvrdnjama još ih nemaju.
Uspjeli smo izvući sljedeće:
– Smanjit će se broj radnih mjesta u nadgradnji u prometnim sekcijama
– Smanjiti će se broj šefofa kolodvora sa 109 na 103 , što još nije sigurno
– Prometne operative kod ukinutih sekcija pretvorila bi se u izdvojena mjesta rada bez nadgradnje.

Upravna područja bi bila slijedeća:
Financije i računovodstvo s 1 rukovoditeljem i 2 šefa službe bez Područnih odjela.
Upravljanje Ljudskim potencijalima iz kojih odlaze Poslovi ZNR i Zaštita od požara u Održavanje i Pravni poslovi koji idu pod ured Uprave.
Nabava – bez područnih odjela
Nekretnine – bez bitnih promjena
Informatika – najavljeno smanjenje broja radnih mjesta bez detalja.
Područni odjeli bi se utopili svaki u svojoj regiji za sada bez jasnih podataka o višku radnika. Odustalo se od bilo kakvih prebacivanja pojedinih segmenata u HŽ Holding (Informatika, Nekretnine, Nabava).

Poslovi pristupa Infrastrukturi – stav Uprave je da ostanu sastavni dio HŽ Infrastrukture ali ne zna se kada će se stvoriti preduvjeti za to , odnosno potrebno je izmijeniti Zakon o željeznici.
Tajništvo Uprave
Predlaže se ukidanje odjela za komunikacije.
Sustav upravljanja sigurnošću prometa – bez bitnih promjena

U sastav HŽ Infrastrukture prebacile bi se slijedeće djelatnosti :
TPV – stav Uprave HŽ Infrastrukture je da mogu preći radnici TPV samo u onim kolodvorima u kojima rad manevriranja obavljaju naši radnici uz preduvjet osiguranja novca za plaće.
Proreg i Remont – dio radnika bi prešao u HŽ Infrastrukturu , ne zna se niti koliko niti koji.

Nastavak slijedi i biti će vrlo zanimljiv.